7. februar 2018

Kurs og foredrag

Ønsker din organisasjon et foredrag om spillteori og/eller strategi? Jeg kan tilby skreddersydde foredrag om spillteori og strategisk tenkning, tilpasset målgruppe og anvendelsesområde. Til daglig underviser jeg blant annet i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, og jeg har holdt forelesninger og foredrag om spillteori for svært varierte publikum. Temaer kan f.eks. være:

  • Grunnleggende spillteori
  • Strategisk tenkning
  • Strategier og situasjonsanalyse
  • Mer avansert spillteori, med gjentatte spill og dynamiske spill
  • Rasjonalitet og irrasjonalitet
  • Adferdsøkonomi

Ta kontakt dersom du lurer på om dette kan være interessant for dere: mail@scopus.no

Artikkel om et av foredragene om Spillteori ved Universitetet i Latvia (lenke)