7. februar 2018

Spørreundersøkelser

Skal du gjennomføre en spørreundersøkelse? En markedsundersøkelse, eller kanskje en medarbeiderundersøkelse? Nye verktøy gjør det relativt enkelt å gjennomføre, men det er veldig store forskjeller på en god og en dårlig undersøkelse. Vi kan hjelpe deg med å lage en god en! En god undersøkelse lar den som undersøkes sitte igjen med et positivt inntrykk av din bedrift. Den gjør det også mulig å få gode og nyttige svar i etterkant. Svar som man kan stole på! Vi blir gjerne med på å utforme og gjennomføre undersøkelsen din, og lage rapporter i etterkant. Det er også mye du kan gjøre selv for å komme i gang med arbeidet:

Undersøkelse

5 steg til en god spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse - 1Introduser deg skikkelig og skap et godt førsteinntrykk!

Ditt første møte med den som skal svare på dine spørsmål (respondenten) er invitasjonen til å delta i undersøkelsen. Denne bør være kortærlig og godt skrevet. Invitasjonen er det som skaper førsteinntrykket, så pass på at du fremstår slik du ønsker. Seriøs, men ikke så seriøs at du virkelig kjedelig eller får undersøkelsen til å virke for lang og vanskelig. Interessant, i den forstand at respondenten får lyst til å vite mer om deg og undersøkelsen. Viktig, på en slik måte at respondenten ser verdien av å delta. Og sist, men ikke minst: ærlig med tanke på tiden undersøkelsen vil ta og hva resultatene skal brukes til. Det krever litt å formidle alt dette i en invitasjon som ikke skal være veldig lang, men det er mulig – og verdt innsatsen!

Spørreundersøkelse - 2Vær sparsommelig med spørsmålene!

Det er ikke måte på hvor mye du vil vite. Kanskje er dere flere som skal lage undersøkelsen, fra flere avdelinger. Alle vil ha med spørsmål om det de lurer på. Naturlig, men ikke spesielt hensiktsmessig. Resultatet blir nemlig ofte en undersøkelse som blir for lang, og som ikke henger helt sammen. Bli enige om hvilke temaer som skal tas opp i undersøkelsen, og vær nådeløse når dere går gjennom spørsmålene. Nådeløse i den forstand at dere kutter ut alt som ikke er nødvendig for å oppnå formålet med nettopp denne undersøkelsen. Fristelsen for å inkludere mer enn man må er stor når man først skal sende ut en undersøkelsen. Faren med å gjøre dette er at dere mister respondenter. Det er en sjelden person som elsker lange spørreundersøkelser, så sikt på personer som dere selv og de dere kjenner. Hvor lang tid hadde dere, og de, vært villige til å bruke på en undersøkelse. Husk at de ikke har vært med på å lage den, og at de antageligvis interesserer seg litt mindre i temaet for undersøkelsen enn det dere gjør.

Spørreundersøkelse - 3Still spørsmålene på riktig måte!

«Hvor bra synes du der er at vi gir penger til frivillige organisasjoner?», har noen kanskje lyst til å spørre, med svaralternativer fra «Meget dårlig» til «Meget bra». Det kommer kanskje ikke som noen stor overraskelse at de fleste respondentene ville svart at dette var meget bra. Senere i undersøkelsen ville de da sikkert også svært at de var meget fornøyde med deres samfunnsinnsats. Problemet er bare at bruken av ledende spørsmål gir oss de svarene vi ønsker oss. Det er selvsagt hyggelige svar å få, men undersøkelsen blir ikke spesielt pålitelig av den type spørsmål. Ikke får vi noe nyttig ut av svarene heller. Kunne vi kanskje heller bedt de som svarer vekte betydningen av f.eks. tre faktorer som «Lav pris», «Utbytte til aksjonærer» og «Samfunnsinnsats»? Stiller vi spørsmålene riktig kan vi tvinge frem reelle svar, som viser hva folk synes er viktigst, fremfor å la dem svare at alle faktorene er superviktige. En annen felle vi kan gå i er å utelukkende stille spørsmål/komme med påstander som er vinklet en veie – positivt eller negativt. Vi skal ikke gjøre det slitsomt for de som svarer, men vi må allikevel unngå at de kommer inn i en rytme og begynner med det vi kaller «ja-si’ing» (at de etterhvert går over på autopilot).

Spørreundersøkelse - 4Avslutt skikkelig!

Ved undersøkelsens ende bør det komme en skikkelig takk. En som virker oppriktig, og en som forsikrer deltageren om at hans deltagelse både blir satt pris på og er viktig. Rett før avslutningsteksten er det også lurt å inkludere et åpent spørsmål, hvor deltageren helt fritt kan få komme med sine egne ord og synspunkter. Dette er viktig for å finne ut om du har fanget opp det som er viktig i undersøkelsen. Har du ikke det vil dette gjerne komme frem her. Det kan være veldig frustrerende å finne ut etter at undersøkelsen er gjennomført at man har oversett noe viktig. Det kan imidlertid være enda verre å ikke finne det ut i det hele tatt, så lev med denne faren! I tillegg vil en del respondenter sette pris på å få fritt utløp for sine tanker og meninger. Tidligere i spørreskjemaet har vi tross alt tvunget dem inn i (stort sett) låste svaralternativer, og det er det ikke alle som liker så godt. I verste fall vil du altså finne ut at du har oversett noe viktig, eller du vil få noen meninger du ikke ønsket. Det er tross alt ikke så ille.

Spørreundersøkelse - 5Bruk resultatene fornuftig!

Så da var vi vel ferdige? Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført, vi kan krysse av det punktet, og gå tilbake til det vi gjorde før. Ja, dette er ganske vanlig, men la oss nå for all del ta dette siste punktet på alvor, og få noe ut av denne prosessen! Dersom vi har laget en god spørreundersøkelse vil det være svært gode muligheter til å lære noe av den. Ting vi ikke visste fra før. Ting vi kanskje trodde, og som vi ville teste ut. Dette innebærer at vi må analysere datamaterialet skikkelig. Ikke slik som det ofte gjøres: oppsummeres på noen PowerPoint-slides, presenteres kort og deskriptivt på et avdelingsmøte, og så glemmes. Vi må se hva vi har fått, og bore videre i det – ofte er det gull!

Veien videre til en skikkelig god spørreundersøkelse?

Dette er fem viktige steg på veien til en god spørreundersøkelse. Følger du disse rådene vil du være godt i gang, og vi håper vi kan bli med på veien. Hele veien – fra utforming av spørsmål, til gjennomføring, til analyse. Vi kan spørreundersøkelser, og vil at du skal få maksimalt ut av dem!

Ta kontakt på mail@scopus.no eller via kontaktskjemaet for en samtale om hvordan vi sammen kan lage en god spørreundersøkelse.

NB! Om du samler inn personopplysninger stilles det krav til hvordan disse håndteres og behandles! Se mer på Datatilsynets sider: