2. februar 2018

Strategi og kommunikasjon

Strategi handler om å finne beste handlingsalternativer i forskjellige situasjoner. Dette krever en god forståelse av situasjonen, og kunnskap om hvordan man analyserer både situasjon og aktørene som er involvert. Vi kan bistå med analyser av samfunnsmessige forhold og mer inngående analyser av situasjonen til nettopp din bedrift. Hva slags analyse som kreves varierer fra situasjon til situasjon, så ta kontakt for å en samtale om hva vi kan gjøre for deg.

Spillteori

Spillteori omhandler situasjoner hvor mer enn én aktør er invovlert. Dette innebærer at teorien kan anvendes i de aller fleste situasjoner. Vi har spesialisert oss i bruk av spillteori, og har en egen side om dette temaet. Ta en titt på www.spillteori.no for mer informasjon!

Simulering og analyse

En annen metode for å analysere situasjoner er det som kalles agent-basert modellering. Dette er en metode som innebærer at man legger inn forholdene man er interesserte i å analysere i et dataprogram. Deretter kjører man forskjellige simuleringer av situasjonen for å finne ut hvordan forskjellige løsninger kan fungere, hva som er beste strategier osv. Avhengig av hva slags analyse dere ønsker utført er dette en metode vi kan anvende.